Địa chỉ: 04 Lê Lợi - Phường Đoàn Kết- Thị Xã Auynpa- Gia Lai
Ngày ban hành:
23/02/2021
Ngày hiệu lực:
23/02/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/02/2021
Ngày hiệu lực:
22/02/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/02/2021
Ngày hiệu lực:
22/02/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/02/2021
Ngày hiệu lực:
17/02/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/02/2021
Ngày hiệu lực:
03/02/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực