Địa chỉ: 04 Lê Lợi - Phường Đoàn Kết- Thị Xã Auynpa- Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường MẪU GIÁO SAO MAI

04 Lê Lợi - Phường Đoàn Kết- Thị Xã Auynpa- Gia Lai
gialai-ayunpa-mgsaomai@edu.viettel.vn