Địa chỉ: 04 Lê Lợi - Phường Đoàn Kết- Thị Xã Auynpa- Gia Lai

Hoạt động của trò và quý cô