Địa chỉ: 04 Lê Lợi - Phường Đoàn Kết- Thị Xã Auynpa- Gia Lai

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI CÔ VÀ CÁC CHÁU TRƯỜNG MẪU GIÁO SAO MAI THỊ XÃ AYUN PA


hoạt động ngoài trời