Địa chỉ: 04 Lê Lợi - Phường Đoàn Kết- Thị Xã Auynpa- Gia Lai

Văn nghệ tổng kết Năm học 2016 - 2017